Nieuws

Samen stappen zetten naar een aardgasvrij Smallingerland

In de komende jaren bouwt Smallingerland het gebruik van aardgas stapsgewijs af. In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier verwarmd worden. Net als de rest van Nederland moet dus ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Hoe we dit samen gaan doen, staat beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie staat welke warmte-alternatieven we in Smallingerland gaan gebruiken ter vervanging van aardgas en wanneer.

Het afbouwen van aardgas is nodig omdat er bij het gebruik van fossiele energie CO2 vrijkomt. Dit leidt tot klimaatverandering waardoor het warmer en droger wordt. Ook ontstaan er bijvoorbeeld steeds vaker hoosbuien.

Transitievisie Warmte
De TVW wordt door het college van burgemeesters en wethouders in december voorgelegd aan de gemeenteraad om hem vast te stellen. Voor het opstellen van de visie heeft de gemeente Smallingerland met vele partners gesproken zoals onder andere woning- corperaties, huurdersverenigingen, wijkraden en dorpsbelangen. Ook is er een bewonersenquête gehouden, die circa 500 huishoudens hebben ingevuld en zijn er allerlei onderzoeksgegevens gebruikt. In de visie staat een globale planning voor de gemeente en welke warmte-alternatieven er zijn voor aardgas.

Startwijken
In de visie zijn vier concrete gebieden (startwijken) benoemd waar de transitie naar aardgasvrij het meest dichtbij lijkt. In die gebieden wil gemeente Smallingerland met alle betrokkenen vanaf 2022 de eerste stappen gaan zetten richting aardgasvrij. Het gaat om drie gebieden in Drachten en één gebied in de dorpen. Inwoners van deze startwijken krijgen in de loop van 2022 bericht.

Wijkuitvoeringsplannen
Na vaststelling van de visie door de gemeenteraad gaat de gemeente Smallingerland aan de slag met wijkuitvoeringsplannen (WUP’s) voor de vier startwijken. De term wijkuitvoeringsplan wekt de indruk dat er direct met uitvoering wordt begonnen. Dat is niet het geval. Het gaat meer om een proces dat samen met inwoners en partners wordt doorlopen. Elke WUP is maatwerk per gebied en het opstellen daarvan duurt naar verwachting circa twee jaar. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat WUP’s door de gemeenteraad worden vastgesteld. Naar verwachting worden de eerste wijkuitvoeringsplannen rond 2023/2024 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Samen stappen zetten
Of u nu huurder, woningeigenaar of ondernemer bent, u kunt nu al iets doen om u voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst. Van kleine stapjes tot grotere investeringen. Jantie, Jaap, René, Ana Patricia en Dienko wonen en/of werken in Smallingerland en zijn al bezig hun huis of bedrijf klaar te maken voor verwarming zonder aardgas. Zij vertellen hun verhaal op duurzaamsmallingerland.nl. Een voorbeeld van een duurzame tip van inwoner Jantie is: “Folie en tochtstrips plaatsen in zowel een huurhuis als een koopwoning is een goede investering die je snel terugverdient.”

Op duurzaamsmallingerland.nl kunt u ook terecht voor meer informatie over het inschakelen van een energiecoach, onze duurzaamheidslening en voor allerlei andere tips en adviezen. Inwoners die nu al aan de slag willen, hoeven dus niet te wachten totdat hun buurt aan de beurt is.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Tel. 0512 581234
duurzaam@smallingerland.nl

Over deze site
Disclaimer
Privacy
Cookies

Volg ons
Youtube

Duurzaam Smallingerland is een initiatief van de Gemeente Smallingerland