Aardgasvrij Smallingerland

Samen stappen zetten naar een aardgasvrij Smallingerland

Net als de rest van Nederland moet ook gemeente Smallingerland in 2050 volledig aardgasvrij zijn.
De gemeente Smallingerland heeft daarom, net als alle andere gemeenten, in 2021 een Transitievisie Warmte gemaakt. In deze visie staat welke warmte-alternatieven er in Smallingerland komen ter vervanging van aardgas en wanneer. We hebben de uitgebreide transitievisie samengevat in 10 vragen en antwoorden. Het uitgebreide rapport van de transitievisie kun je hier downloaden.

Warmtepompen en airco’s

Overweeg je de aanschaf van een warmtepomp, een airco of een vergelijkbare installatie? Dan is het handig te weten of en wanneer je een vergunning nodig hebt. Hieronder vind je de belangrijkste informatie.

Let op: het gaat hier alleen over het plaatsen van airco’s en warmtepompen bij grondgebonden woningen met een woonfunctie. Grondgebonden betekent dat je op straatniveau de woning kunt ingaan en dat 1 woonlaag van de woning aansluit op het maaiveld. Het maaiveld is de plek waar de grond stopt en de lucht begint.

Je hebt altijd een vergunning nodig als je in een monument of binnen een beschermd stadsgezicht woont. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je checken of je in een monument woont of binnen een beschermd stadsgezicht.

In andere gevallen heb je soms een vergunning nodig. Dat hangt voornamelijk af van de plek waar het buitendeel van de airco of warmtepomp komt:
• aan een buitenmuur van het gebouw; aan de gevel
• op een dak
• op de grond
• op een balkon.
Ook hangt het ervan af of de installatie wordt geplaatst op een buitenmuur die zichtbaar is vanaf de straat.

Het aantal buitendelen bepaalt ook of je een vergunning nodig hebt
Je mag maximaal 2 buitendelen plaatsen zonder vergunning. Ook een buitendeel van een airco of warmtepomp aan een bijgebouw zoals een tuinhuis of garage telt mee. Houd er rekening mee dat bij de afmeting ook de materialen worden meegerekend waarmee de installatie is vastgemaakt.

Bespreek met je buren dat je een airco of warmtepomp wilt plaatsen
Airco’s en warmtepompen maken geluid. Dit kan voor overlast zorgen bij je buren. Betrek hen dus bij je plannen. En plaats de installatie zo dat buren zo weinig mogelijk last hebben van jouw warmtepomp of airco.

Een juiste bevestiging van het buitendeel voorkomt geluidsoverlast
Voorkom dat het buitendeel van je installatie geluidsoverlast veroorzaakt doordat het niet goed is vastgemaakt. Gebruik bijvoorbeeld geluiddempende rubbers. Vraag eventueel advies aan de installateur.

Zorg dat de installatie voldoet aan wet- en regelgeving
Het is belangrijk dat je airco of warmtepomp voldoet aan alle wet- en regelgeving. Je installateur kan je daarover informeren. Je vindt het ook in het Bouwbesluit 2012. Sinds begin april 2021 gelden landelijke geluidseisen voor installaties voor warmte- en koudeopwekking.

De wettelijke geluidseisen in het Bouwbesluit 2012 gelden voor installaties geplaatst vanaf 1 april 2021 voor warmte- en koudeopwekking bij woningen en bijgebouwen. Vooral installaties met een buitendeel aan de gevel of in de tuin, kunnen voor overlast zorgen. Deze installaties mogen op de perceelgrens niet meer dan 40 decibel (dB) geluid bij de buren veroorzaken. Met perceelgrens bedoelen we de grens tussen uw stuk grond en dat van uw buren.
Informeer je bij de aanschaf van een warmtepomp of airco dus over hoeveel geluid (in decibel) de installatie maakt. Maakt de installatie toch teveel geluid? Plaats deze dan verder af van je buren of zet er iets omheen dat het geluid dempt. Goed te weten; een eventuele omkasting telt mee in de afmeting. Daardoor kan het zijn dat je alsnog een vergunning nodig hebt.

Respecteer zo veel mogelijk het straatbeeld
Met andere woorden: werk leidingen zoveel mogelijk weg in het pand. Mocht dat niet kunnen; zorg dan dat ze zo min mogelijk opvallen. Plaats een airco zo laag mogelijk op de gevel en zoveel mogelijk uit het zicht. Zorg dat de installatie niet opvalt. Dat geldt ook voor de omkasting.

Meer informatie
Heb je nog vragen over de aanschaf of installatie van een warmtepomp of airco of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op via duurzaam@smallingerland.nl of tel. 0512-581234. We helpen je graag.

Iedere stap is er één
Veel mensen zijn al bezig met aardgasvrij wonen en leven. Hieronder lees je de verhalen van Jantie, Jaap, René, Ana Patricia en Dienko. En zoek je nog meer inspiratie? Kijk dan eens op www.iedereendoetwat.nl of ontdek de stappenplannen op Duurzaam Bouwloket of Milieu Centraal.

Heb je vragen over aardgasvrij? We geven graag antwoorden!

De overstap naar aardgasvrij roept bij veel mensen vragen op. Daarom lees je hieronder de veelgestelde vragen en de antwoorden. 
We organiseren ook diverse webinars over aardgasvrij wonen. Kijk in de agenda wanneer deze plaatsvinden.

‘De zonnepanelen maken mijn huis klaar voor de toekomst’
Dienko, Drachten
‘‘Duurzaam ondernemen is voor mij een sport’
René, Drachten
‘Door slim te koken, gebruik ik minder gas’
Ana Patricia, Drachten
‘Mijn woning is nu aardgasvrij’
Jaap, Drachten
‘Kleine aanpassingen in huis maken het verschil’
Jantie, Opeinde

Enquête Duurzaam Verwarmen

In mei/juni 2021 heeft gemeente Smallingerland, Citisens gevraagd om de mening van de inwoners van Smallingerland over het duurzaam verwarmen van hun woning te onderzoeken. De uitnodiging voor de enquête is schriftelijk, huis-aan-huis (door middel van een ansichtkaart) verstuurd en is door circa 500 huishoudens ingevuld. Ook is de enquête extra onder de aandacht gebracht door middel van een online- en offline campagne.

De vragen in de enquête gingen vooral om een eerste verkenning: welke duurzame maatregelen hebben inwoners al genomen? En hoe denken zij over duurzaamheid in het algemeen? Daarnaast is gekeken naar de houding van de inwoners van Smallingerland ten opzichte van aardgasvrij wonen. Wat vinden zij van deze landelijke doelstelling en maken zij zich zorgen over wat de plannen voor hen betekenen? Tot slot is gekeken naar de rol van de gemeente. Hoe moet de gemeente zich opstellen in deze opgave en in welke mate willen inwoners betrokken worden bij het proces? Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier!

Veelgestelde vragen

Hoe gaat Smallingerland aardgasvrij worden?

De gemeenteraad van Smallingerland heeft eind 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin staat een globale planning wanneer wijken/dorpen aardgasvrij worden. Er zijn vier gebieden benoemd waar de overstap naar aardgasvrij voor 2030 in beeld is. Dit zijn startwijken. De meest geschikte warmte-alternatieven ter vervanging van aardgas zijn de individuele all-electric warmtepomp en mogelijk een warmtenet voor geothermie. Voor 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af zijn.

Wie betaalt het aardgasvrij worden?

Het aardgasvrij maken van alle woningen is afgesproken in het landelijke Klimaatakkoord en is complex. Uitgangspunt is dat aardgasvrij wonen voor iedereen betaalbaar blijft. Iedereen kan nu al stappen zetten. Je kunt beginnen met kleine maatregelen om energie te besparen, bijvoorbeeld ledlampen gebruiken, naden en kieren dichtmaken en radiatorfolie aanbrengen.
Meer weten? Kijk op www.iedereendoetwat.nl.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Het betekent dat je op een bepaald moment geen aardgas meer kunt gebruiken om te koken of je huis of gebouw te verwarmen. In de Transitievisie Warmte van de gemeente staat of jouw wijk/dorp voor of na 2030 van het aardgas af gaat. Als je je cv-ketel moet vervangen, of je gaat verbouwen, dan kun je er alvast rekening mee houden dat er in de toekomst geen aardgas meer is. Vanaf 2026 is een hybride warmtepomp de standaard als je je cv-ketel moet vervangen.

Zijn er ook subsidies of speciale leningen?

Zeker! Er zijn subsidies en leningen voor diverse doelgroepen, waaronder huiseigenaren, ondernemers, stichtingen, coöperaties en verenigingen.

Huiseigenaren
Voor huiseigenaren zijn er subsidies en leningen voor het isoleren en aardgasvrij maken van hun huis. Kijk op onderstaande websites voor meer informatie:

Is er een stappenplan aardgasvrij wonen?

Je kunt beginnen met kleine maatregelen en besparingen, bijvoorbeeld ledlampen gebruiken, naden en kieren dicht maken en radiatorfolie aanbrengen. Er zijn verschillende stappenplannen die je kunnen helpen. Kijk voor meer informatie op Duurzaam Bouwloket of Milieu Centraal

Waarom worden we aardgasvrij in de toekomst?

Als we aardgas gebruiken, komt er CO2 in de lucht. Daardoor verandert het klimaat. Door aardgasvrij te zijn komt er minder CO2 terecht in het milieu, wat beter is voor het klimaat. En door de gaswinning in Groningen ontstaan aardbevingen, daarom stopt de gaswinning in Groningen in 2022. Daarna zijn we afhankelijk van aardgas uit het buitenland, wat onzekerheden met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor de prijs.

Gaat aardgasvrij verplicht worden?

Ja, uiteindelijk wel, maar die verplichting is er nu nog niet. Nederland wil in 2050 een aardgasvrije en klimaatneutrale samenleving zijn. Meewerken aan een alternatief voor aardgas is op dit moment nog vrijwillig; er is nu nog geen verplichting. Dit gaat de komende jaren echter wel veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk of dorp van het aardgas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief. De gemeenteraad van Smallingerland heeft in 2021 een plan voor een aardgasvrije toekomst vastgesteld. Dat plan heet de Transitievisie Warmte Smallingerland. 

Waarom is isoleren zo belangrijk?

Door je huis te isoleren bespaar je energie, krijg je een lagere energienota, vergroot je je wooncomfort en stijgt de waarde van je huis. Isoleren verlaagt ook de kosten bij het overstappen van aardgas naar een alternatieve energiebron. Je kunt je huis op verschillende manieren isoleren. We zetten ze hieronder op een rijtje met een link waar je meer informatie kunt vinden.

Gevelisolatie of spouwmuurisolatie:
www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties/gevelisolatie

Vloerisolatie of bodemisolatie:
www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties/vloerisolatie

Dakisolatie of zolderisolatie:
www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties/dakisolatie

Isolatie glas:
www.verbeterjehuis.nl/verbeteropties/isolatieglas

Kan ik ook hulp krijgen met het verduurzamen van mijn woning en energie besparen?

Jazeker, de EnergieCoach Smallingerland kan je helpen met energie besparen. Kijk voor meer informatie op www.energiecoachsmallingerland.nl.

Heb je nog meer vragen? Misschien vind je de antwoorden in het overzicht met Veelgestelde vragen over de Transitievisie Warmte.

Contact
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten
Tel. 0512 581234
duurzaam@smallingerland.nl

Over deze site
Disclaimer
Privacy
Cookies

Volg ons
Youtube

Duurzaam Smallingerland is een initiatief van de Gemeente Smallingerland